Tumblelog by Soup.io
 • Sevenmen
 • rainstormdragon
 • cleanout
 • farum
 • wiedzmaPlePle
 • pieczarra
 • severak
 • hipiswmartensach
 • MitreSquareMurder
 • esmevimes
 • MadAlice
 • olexmal
 • ulik
 • salted
 • koszmarek
 • schwarzrotes
 • AlwaysMe
 • caireann
 • deathbringer
 • silence24
 • isiaka
 • gundame
 • Tuptuska
 • demoniique
 • villablaa
 • zurial
 • grumpy
 • nettle-carrier
 • dezynwoltura
 • Linnie
 • lornaa
 • Liam
 • angelsdemon
 • necromancer
 • DavyJones
 • theRumor
 • guyver
 • orangeugarte
 • strasznik
 • zlewkizpolewki
 • maardhund
 • bazyliszek
 • brzask
 • MilkyJoe
 • kurenaisuiren
 • biohzdr
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viabesomeoneelse besomeoneelse
3236 4650
5274 98d7 500
Reposted fromelleri elleri viainsanedreamer insanedreamer
Chcę Cię każdą cząsteczką ciała, to już chemia między nami. Wszystko może się zdarzyć i możemy wszystko, cokolwiek byśmy chcieli. Nie ograniczamy się.

Zabroń mi siebie. Nie ma opcji, że zgodzę się nie chcieć. Dobrze wiem, że jestem Twoją słabością.         
Reposted byczekoladowysen czekoladowysen
5658 7e6f
Reposted fromsnowlake snowlake viajasminnie jasminnie
9125 47c7

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viajasminnie jasminnie
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat vialaluna laluna
3455 391d
Reposted fromerial erial viaclerii clerii
2966 851a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaclerii clerii
5871 1998
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viarenegade4ever renegade4ever
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viabeeth beeth
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viabesomeoneelse besomeoneelse
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viabesomeoneelse besomeoneelse
Zasypiać codziennie mając Ciebie obok, z Twoją  ręką gdzieś w moich włosach, czując Twoje ciepło.  Budzić się w Twoich objęciach, przytulać długo, aż któreś z nas przyniesie kawę pachnącą kardamonem. Zatrzymywać się w ciągu dnia po buziaka albo dwa. Wracać do naszego domu, w którym na mnie czekasz.  Przytulać się, często i długo. Dzielić z Tobą myśli, nawet te najbardziej bezsensowne. Jeść o północy i całować się w kuchni.  Zabawne, że największe marzenia mogą stać się codziennością. Zabawne, jak wiele szczęścia może ona dawać. 
Cztery Wieki Pozniej
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaschulz23 schulz23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl