Tumblelog by Soup.io
 • Sevenmen
 • rainstormdragon
 • cleanout
 • farum
 • wiedzmaPlePle
 • pieczarra
 • severak
 • hipiswmartensach
 • MitreSquareMurder
 • esmevimes
 • MadAlice
 • olexmal
 • ulik
 • salted
 • koszmarek
 • schwarzrotes
 • AlwaysMe
 • caireann
 • deathbringer
 • silence24
 • isiaka
 • gundame
 • Tuptuska
 • demoniique
 • villablaa
 • inajaa
 • grumpy
 • nettle-carrier
 • dezynwoltura
 • Linnie
 • lornaa
 • Liam
 • angelsdemon
 • necromancer
 • DavyJones
 • theRumor
 • guyver
 • orangeugarte
 • strasznik
 • zlewkizpolewki
 • maardhund
 • bazyliszek
 • jointskurwysyn
 • MilkyJoe
 • kurenaisuiren
 • biohzdr
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

9554 9332
Reposted fromkarahippie karahippie viaLaColie LaColie
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaWlodara Wlodara
9500 e044
Reposted fromkarahippie karahippie viaLaColie LaColie
Chciał(a)bym móc zanurzyć głowę w strumieniu Twojej świadomości.
— Hey
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastormymind stormymind
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
5363 a6c5 500
Reposted frombrumous brumous viaWlodara Wlodara
8847 acbc 500
Reposted fromoll oll viaWlodara Wlodara
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viapurpa purpa
  [daj mi mdma, pokaż prawdziwą miłość, a ja pójdę w to]

October 21 2017

8481 101a 500
Reposted fromnyaako nyaako via1911 1911
3766 a562 500

gothiccharmschool:

luzialowe:

soapamine:

I’M SCREAMING

I will never not reblog this. 

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaskillzmcfly skillzmcfly
4181 79a5 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaschlachtoros schlachtoros
8610 774c 500
Reposted frompunisher punisher viahgn hgn
7546 b4e5 500
Reposted fromlte lte viahgn hgn
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viawhats whats
Reposted fromschmandwerk schmandwerk viaExfeletes Exfeletes
5021 6960 500

kare-bear-0117:

urlnotlorealbitch:

a worm hole?

This is the greatest thing I’ve ever seen on here. I’m not even shitting you

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viacarlandlouise carlandlouise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl