Tumblelog by Soup.io
 • Izzy721
 • Sevenmen
 • rainstormdragon
 • cleanout
 • farum
 • wiedzmaPlePle
 • pieczarra
 • severak
 • hipiswmartensach
 • MitreSquareMurder
 • esmevimes
 • MadAlice
 • olexmal
 • ulik
 • salted
 • koszmarek
 • schwarzrotes
 • AlwaysMe
 • caireann
 • deathbringer
 • isiaka
 • gundame
 • Tuptuska
 • demoniique
 • villablaa
 • inajaa
 • grumpy
 • nettle-carrier
 • dezynwoltura
 • Linnie
 • lornaa
 • Liam
 • angelsdemon
 • necromancer
 • DavyJones
 • theRumor
 • guyver
 • orangeugarte
 • strasznik
 • zlewkizpolewki
 • maardhund
 • bazyliszek
 • jointskurwysyn
 • MilkyJoe
 • kurenaisuiren
 • biohzdr
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

Reposted bybudassiostrzycaBabsonanythingloca-blueberryPaseroVirusczinokfutureiscomingmemezpotatosslovalittleburn
Reposted fromgruetze gruetze viaorangeugarte orangeugarte
4632 490b 500
Reposted frommangoe mangoe viaorangeugarte orangeugarte
0962 2128
6474 5f69
Reposted frompesy pesy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
3959 721f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
3646 7ba6
Reposted fromEtnigos Etnigos viadarthsadic darthsadic
0441 aa0b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadarthsadic darthsadic
Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
1937 a86a 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom viadarthsadic darthsadic
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadarthsadic darthsadic
Locum - what else
Reposted fromstriker striker viadarthsadic darthsadic
0494 6cc2 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viadarthsadic darthsadic
3830 691b 500
hot dogeeeeeeeeee
Reposted fromhighringo highringo viadarthsadic darthsadic
8978 b99a
Reposted fromdarthsadic darthsadic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl